Over genderdiversiteit in de vrouwenbibliotheek

Hannah, actief als recensente en meedenker bij de bibliotheek, heeft dit visiestuk geschreven over de plek van de Vrouwenbibliotheek in een dynamisch genderveld geschreven. Ze vraagt ook om te reageren en  mee te denken, ook over een meer inclusieve naam voor de bibliotheek.
 
De Vrouwenbibliotheek is een bibliotheek die sinds de jaren ‘80 aandacht heeft voor en publiciteit biedt aan vrouwelijke schrijvers door wat betreft de fictie (romans, verhalen, poëzie) alleen hún werk in de bibliotheek beschikbaar te stellen, uit te lenen en te laten recenseren. Het betreft fictie uit Nederland en daarbuiten. Daarnaast is er ook aandacht voor non-fictie die gaat over vrouwen of onderwerpen die vrouwen betreffen. Reden waarom de Vrouwenbibliotheek toen werd opgezet is dat mannelijke schrijvers en mannelijke onderwerpen domineerden bij uitgevers en recensenten in kranten en tijdschriften.

Uitgevers doneren hun pas verschenen boeken van vrouwelijke auteurs of over vrouwen. Ze krijgen hiervoor een recensie op de  website van de Vrouwenbibliotheek en op veel sociale media. Het recenseren van de werken van de schrijfsters die in de Vrouwenbibliotheek worden aangeboden, wordt door vrouwen (en een paar mannen) gedaan, die op deze manier aan elkaar daarover leren. Tevens initieert en faciliteert de Vrouwenbibliotheek al jaren leesgroepen voor vrouwen (en een paar mannen) over poëzie en romans.

De uitgebreide digitale Nieuwsbrief bevat maandelijks interessante aankondigingen van boeken, kunst en cultuur over de kernonderwerpen waarmee de Vrouwenbibliotheek zich bezig houdt.

De Vrouwenbibliotheek is een emancipatoire, middels literatuur ondersteunende instelling gebaseerd op de inzet van vrijwilligers en een betalende leners/lezers. De bibliotheek-website is door de Koninklijke Bibliotheek erkend als digitaal cultureel erfgoed: alles wat op de website verschijnt wordt in hun digitale archieven  opgeslagen.

Indachtig deze punten is het in deze tijd, waarin genderdiversiteit steeds meer aandacht krijgt, vanzelfsprekend dat uit emancipatoir oogpunt de Vrouwenbibliotheek daarin een taak ziet. De tweedeling mannen en vrouwen wordt als niet meer passend ervaren. Er zijn tal van tussenvormen in het totale spectrum van de sekse van mensen. Daarom hebben wij behalve literatuur van vrouwen, ook boeken van en/ over non-binaire mensen, transpersonen, tussenmensen en genderfluïde mensen in onze collectie, geven er aandacht aan en schrijven er recensies over.

Mannelijke schrijvers zijn nog steeds de dominante groep bij uitgevers en bij de grote kranten, tijdschriften, de meeste toonaangevende websites en andere media. Aan mannelijke schrijvers hoeft de Vrouwenbibliotheek geen aandacht te geven.

Wij denken dat we er goed aan doen om deze verandering in het maatschappelijk bewustzijn ook in de bibliotheek te laten zien.
Vooralsnog blijft de naam van de bibliotheek ongewijzigd. Maar misschien willen jullie –  leners, lezers, belangstellenden – meedenken over een meer inclusieve naam. Je reactie is hieronder welkom (maar wordt gemodereerd).
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Powered by: Wordpress
Geverifieerd door MonsterInsights