Tag Archives: wild kind

De wezenlozen door Wytske Versteeg

Door een ziekte verliest het meisje Gone haar spraakvermogen en gaat zich steeds meer als een ‘wild kind’ gedragen. Als ook haar [...]
Powered by: Wordpress