Tag Archives: uitgeverij Prometheus

‘Kom hier dat ik U kus’ door Griet Op de Beeck

Voor wie zich in zijn jeugd gekleineerd heeft gevoeld, wie niet voor vol werd aangezien en niet heeft kunnen kiezen, en de gevolgen hiervan [...]

De wezenlozen door Wytske Versteeg

Door een ziekte verliest het meisje Gone haar spraakvermogen en gaat zich steeds meer als een ‘wild kind’ gedragen. Als ook haar [...]

‘Achter het raam op de Wallen’ door Patricia Perquin

Een onderwerp dat veel mensen tot de verbeelding zal spreken In haar debuut  een indringend portret van haar leven in de prostitutie. Haar [...]
Powered by: Wordpress