Maart (opening)nieuws

Beste leensters en andere belangstellenden,

Maart is ook dit jaar weer een volle maand, met internationale vrouwendag op de 8e, de boekenweek eind maart en de landelijke vrijwilligersdag, waar we dit jaar weer aan meedoen, op de 16e. Voor dit laatste zie het bibliotheeknieuws hieronder. Iedereen is welkom! Er zijn veel nieuw verschenen titels te vermelden, met ‘oogst’ van de poëzieweek en de korte verhalenweek, en de boekenweek op komst. Het is dan ook een hele volle en lange brief geworden.

Van 23 t/m 31 maart is het Boekenweek. Zoals altijd zullen er in die tijd door het hele land weer diverse literaire activiteiten plaats vinden. Meer info: http://www.boekenweek.nl. Over het thema van dit jaar, De moeder de vrouwis veel te doen geweest. Op de website van de boekenweek staat dan ook een uitgebreide toelichting (verantwoording) op het thema. De bedoeling is, aldus het CPNB, om via de literatuur licht te werpen op het moederschap en het vrouw-zijn, als een ode. Dit is veelal gehoord als een bevestiging van het klassieke beeld: de rol van de vrouw is ‘moeder zijn’. Daarnaast is het feit dat twee mannen zijn gevraagd voor het boekenweekgeschenk resp. het -essay bij velen verkeerd gevallen. Tegen de achtergrond dat sinds 2000 slechts drie vrouwelijke auteurs een boekenweekgeschenk hebben mogen schrijven is het zeker met dit thema een moeilijk te verdedigen keuze. Een gesprek tussen de initiatiefnemers van de protest-petitie en het CPNB heeft er voor gezorgd dat, om het thema zo rijk en divers mogelijk neer te zetten en van de Boekenweek 2019 een succes te maken, er -naast het geschenk en het essay- een gedicht van een hedendaagse dichteres als extra promotie door boekhandels en bibliotheken zal worden weggegeven. Na de aankondiging van het thema heeft boekhandel Savannah Bay direct al aangegeven om op zoek te gaan naar een alternatief boekenweekgeschenk en vrouwelijke auteurs daartoe opgeroepen, voor het broodnoodzakelijke vrouwelijke perspectief als tegenwicht.

De Boekenweek viert het boek, en in 2019 boeken over moederschap in het bijzonder. “Iedereen heeft een moeder, hartverwarmend en zorgzaam, streng of afwezig. Fictie en non fictie brachten vele markante moeders voort: via dochters en zonen die schrijven over hun moeder, moeders die schrijven over het moederschap.” Op de boekenweek-website staan onder het kopje ‘thema’ twee lijsten weergegeven: een uitgebreide lijst van ruim 150 oude en nieuwe thematitels, en een presentatie van de ± 45 nieuwe (of opnieuw uitgegeven) boeken bij het thema. Het laat zien dat het een thema is dat ruimschoots leeft, al dan niet mede als gevolg van alle commotie bij de aankondiging ervan. Zie: https://www.boekenweek.nl/thema/

Van Renate Dorrestein is in 2017 (ter gelegenheid van moederdag!) het boek De moeder de vrouw verschenen. Het is een bundeling van haar eerder uitgegeven romans Ontaarde moeders (1992) en Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje (2006). Beide romans hebben sterke vrouwelijke hoofdpersonen die worstelen met herkenbare problemen en met de vaak complexe relaties tussen moeders en dochters. Opmerkelijk dat Renate Dorrestein is overleden een paar weken voordat de keuze op De moeder de vrouw als thema is gevallen.

Een citaat uit een recensie over het boek De onsterfelijken van de Amerikaanse schrijfster Chloe Benjamin dat in januari dit jaar in het Nederlands uitkwam: “Juist als ze (= een van de hoofdpersonen) moeder wordt, beseft ze hoe onmogelijk het is om elkaar, afkomstig uit verschillende generaties, werkelijk te kunnen doorgronden. Ouderschap is voor haar eenzaamheid, die ‘gelijk staat aan de eenzaamheid van de herinnering: te weten dat zij de schakel is tussen een toekomst die haar ouders nooit zullen kennen en een verleden dat haar kind nooit zal kennen’. Zelf heb je niets anders dan het nu. Reden om ernaar te leven, om te zijn.” (Trouw 24-2-2019)

In Trouw is men in februari verder gegaan met de tweewekelijkse serie rond het boekenweekthema, dat ontleend is aan het gedicht van Martinus NijhoffVerschillende dichteressen is gevraagd een gedicht te schrijven en zich te laten inspireren door De moeder de vrouw. Het betreffende gedicht staat in zijn geheel afgedrukt en wordt gevolgd door een artikel over en met de maakster van ervan. Esther Jansma en Radna Fabias waren in februari aan de beurt. De dichter van het Boekenweekgedicht maakt deel uit van de serie en zal rond de Boekenweek haar gedicht presenteren. Zie: https://www.trouw.nl/cultuur/dichteres-esther-jansma-ja-ik-ga-een-blije-oude-moeder-worden~a022100f/
https://www.trouw.nl/cultuur/radna-fabias-pelt-vooroordelen-af-noem-je-curacao-een-paradijs-dan-kijk-je-niet-goed-~ad6ddc17/

De Internationale Vrouwendag wordt al ruim een eeuw jaarlijks gevierd op 8 maart. Het landelijke thema voor 2019 is Heldinnen. Door het hele land worden verschillende activiteiten georganiseerd, al dan niet rondom het thema. Voor meer info en activiteiten in de buurt: http://www.internationale-vrouwendag.nl
*Omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat vrouwen in Nederland kiesrecht verwierven, heeft sopraan Johannette Zomer het project Tranen van Maria ontwikkeld : een reeks concerten door en voor vrouwen uit diverse culturen en met verschillende achtergronden.Naast het Stabat Mater van Pergolesi bestaat het programma uit middeleeuwse lofzangen van Hildegard von Bingen, enkele delen uit de Cantigas de Santa Maria (één van de grootste verzamelingen lofliederen van de westerse middeleeuwse literatuur) en op vrouwen geïnspireerde Arabische en Sefardische liederen. Ook zullen er, als een rode draad door de voorstellingen, getuigenissen van vrouwen van over de hele wereld worden geprojecteerd. Het première-concert is op 8 maart in de Domkerk. Meer info: https://www.klassiekemuziek.nl/e/12408/johannette-zomer-de-tranen-van-maria-premiere-utrecht
*Op 8 maart organiseert stichting Amor Mundi samen met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis een avond in Amsterdam over Hannah Arendt en Rosa Luxemburg. Hoe inspireren literatuur en filosofie bij hedendaagse vraagstukken, en wat is de betekenis van beide vrouwen hierbij? Sprekers zijn gevraagd een voordracht te houden over een van beiden of allebei, en dan toegespitst op de vraag hoe zij (ook nu nog) inspireren bij hedendaagse vraagstukken over onderwijs, economie, ecologie, en gelijke verdeling. Uitgenodigde sprekers zijn o.a.: Rosi Braidotti, Marja Vuijsje, Heidi Dorudi, Eva Rovers, Nadia Bouras en Joke Hermsen. Van deze laatste (mede-oprichter van Amor Mundi) is afgelopen week het boek Het Tij keren uitgekomen, dat ook gaat over Hannah Arendt en Rosa Luxemburg. Meer info: http://amormundi.nl/pdf/Symposium%208%20maart%202019.pdf
*Filmtheater Springhaver staat op 8 maart in het teken van het thema heldinnen. Samen met filmdistributeur Cinemien worden een een aantal prijswinnende films gepresenteerd met sterke vrouwen in de hoofdrol: L‘AvenirDaphneCarol en Figlia Mia. Unieke heldinnen, uit Italië, Amerika, Frankrijk en Groot Brittannië. Tijdens het ochtend- of middagblok worden telkens twee films vertoond, en je krijgt een glas prosecco en van Cinemien een goodiebag. Meer info: https://www.springhaver.nl/movies/1792/internationale_vrouwendag_lavenir__daphne
*Het vrouwennetwerk van de Utrechtse universiteit viert 8 maart met een Engelstalige lezingendag. Hoogleraar vrouwenstudies Berteke Waaldijk zal deze niet onomstreden internationale vrouwendag in een historisch kader gaan zetten. Ook zal aandacht besteed worden aan het Rosanna Fonds, dat is opgericht door Anneke Smelik en Rosi Braidotti om het vrouwen mogelijk te maken  een universitaire opleiding te volgen. De viering is gratis maar ook al volgeboekt, zo begrijp ik. Meer info: https://www.uu.nl/en/events/international-womens-day-alumni-event-english-sold-out 

Onlangs uitgebrachte titels
– Normale mensen van Sally Rooney  is de opvolger van haar veelgeprezen debuutroman Gesprekken met vrienden. In Normale mensen vertelt ze de liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt daar dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. De liefdesgeschiedenis wordt verteld in de tegenwoordige tijd, met tijdsprongen tussen de hoofdstukken – soms van vijf minuten, soms van zes maanden – en wisselt voortdurend van perspectief: van Marianne naar Connell en weer terug. Informatie uit flashbacks en herinneringen wordt langzaam prijs gegeven. Uit de Groene Amsterdammer: “Sally Rooney messcherp het gevoelsleven van jongvolwassenen in een competitieve, verhardende maatschappij te treffen.”
– Een liefde, in gedachten van Kristine Bilkau: Het is 1964. Samen in een café zitten is voor Antonia en Edgar de hemel op aarde, ze lijken voor elkaar gemaakt. Beiden – aan het einde van de oorlog geboren – dromen van een ander leven dan dat van hun ouders, zonder ontberingen en beperkingen. De wereld leren kennen! Genieten, en vooral anders leven en liefhebben! Edgar krijgt de kans om een exportbedrijf in Hongkong op te bouwen, Antonia zal volgen zodra hij als zakenman voet aan de grond krijgt. Dan komt zijn telegram: Zeg alsjeblieft woning en werk op – prepareer alles voor vertrek in mei – vliegbiljet volgt. Antonia wacht af, zonder werk en huis, met haar bezittingen ingepakt in zeevrachtkisten. Ze schrijft bemoedigende liefdesbrieven en leest die van Edgar, vol beloftes en steeds maar weer uitstel. Na een jaar beëindigt ze hun verloving. Ze wil niet meer hopen en wachten, maar leven, en dat is moeilijk genoeg. Hoe is haar honger naar vrijheid en onafhankelijkheid te combineren met de wens naar een oprechte relatie? Vijftig jaar later, tijdens het leegruimen van Antonia’s woning, vraagt haar dochter zich af waarom haar charmante moeder diep van binnen haar leven lang trouw is gebleven aan haar eerste grote liefde. Een ongeneeslijke en verspilde liefde die haar moeder zich tot het einde toe door niemand had laten afpakken. Ten slotte blijft de vraag: wie is die man die haar moeder nooit kon vergeten en die ze nog maar zelden zag? De dochter wil hem ontmoeten, één enkele keer.
– Eerder schreef Madeline Miller Het lied van Achilles. Nu verschijnt van haar het indrukwekkende verhaal over de mythologische heks Circe. In het huis van Helios, god van de zon, wordt een dochter geboren. Circe is een vreemd kind, en zonder de goddelijke uitstraling van haar vader wordt ze uitgestoten door haar familie. Geïsoleerd wendt ze zich tot de gewone stervelingen voor gezelschap, waarbij ze een kracht ontdekt die verboden is voor de goden: hekserij. Wanneer de liefde haar ertoe brengt een vervloeking uit te spreken, stuurt Zeus Circe naar een verlaten eiland, waar ze haar vaardigheden verder ontwikkelt. De wereld is echter een gevaarlijke plaats voor een vrouw alleen, en met haar onafhankelijkheid roept Circe de toorn van zowel mannen als goden over zich af. Om te beschermen wat haar het meest dierbaar is, moet Circe al haar krachten aanwenden.
– Roadblock van Pauline Genee is haar 2e roman en heel anders dan Duel met paard. Trouw noemt het “Een indringende, ernstige symbolische ideeënroman.” Bij een roadblock valt een vrouw in handen van een gewapende groep, die haar afzondert van haar mede-verkiezings-waarnemers en ver van de bewoonde wereld op een kale berg in gijzeling neemt. Daar maakt ze de balans op van haar leven, terwijl ze heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en vrees. Heeft ze de juiste keuzes gemaakt? Krijgt ze de kans om een en ander recht te zetten t.o.v. haar geliefde, van wie ze na een tumultueuze relatie afscheid had genomen?
– In haar debuut Niemand keek omhoog vertelt Evelien Vos bijna achteloos over het leven van haar hoofdpersoon. Over het moeizame contact met haar ouders, haar zoektocht in de liefde, haar leven in Madrid waar ze als vertaalster probeert een bestaan op te bouwen, de relatie met haar broer. Zelfs als er een bomaanslag op vliegveld plaatsvindt waarbij haar broer gewond raakt, registeert ze, zonder te vervallen in superlatieven de gebeurtenissen. Ze kiest ervoor om te vertellen en nauwelijks te psychologiseren. Er lijkt geen woord te veel te zijn gebruikt, wat ervoor zorgt dat de roman langzaam maar zeker onder de huid kruipt. 
– Eveneens een debuut: Mariken Heitman onderzoekt in De wateraap het zachte verzet van een eenling tegen het keurslijf. Hoe word je mens, als dat betekent: vrouw of man zijn? Biologiestudente Elke heeft geen idee. Ze helpt haar oudtante in de tuin: ze zaait bieten, stekt kool en wiedt onkruid. In de tuin wordt volop gegroeid en gestorven, dit alles met een vanzelfsprekende overgave die Elke vreemd is. Het ontbreekt haar aan iets, een bondgenoot, iemand om zich aan te spiegelen en die haar bewijst dat het kan: sluimeren tussen man en vrouw, werkelijkheid en verbeelding, tussen toen en nu. Haar fascinatie voor de wateraap, een evolutionaire maar onbewezen link tussen aap en mens, stuurt haar naar Wenen. Een zoektocht naar verwantschap en oorsprong volgt. “Poëtisch, mooie sfeerimpressies, origineel, ontroerend, mooi gelaagd en zet aan tot nadenken.. Echt een heel, heel mooi boek!” (van bol.com). Ook een mooie recensie in Trouw.
– Van een heel andere orde is Dina’s Erfenis van Herbjørg Wassmo.De Dina trilogie is een meeslepende vertelling uit de 90-er jaren over Dina en haar familie, die zich afspeelt in het 19de eeuwse Noorwegen. Nu is er een vervolg, dat de spanning van de trilogie weet terug te halen en ook daadwerkelijk een nieuw hoofdstuk toevoegt als in 1890 bij een brand in de herenboerderij Dina is omgekomen. Op haar begrafenis leest kleindochter Karna een nagelaten brief voor waarin Dina de moord bekent op haar echtgenoot Jacob en haar minnaar Leo. Karna weigert na deze gebeurtenis te praten. Om haar van het trauma te genezen, neemt stiefmoeder Anna haar mee naar een inrichting in Kopenhagen. Daar raakt Karna echter steeds dieper in haar wanen verstrikt. Ook Anna blijft niet onaangedaan. Voor Anna is de vrijgevochten, wilskrachtige Dina het voorbeeld van hoe een vrouw haar zelfstandigheid kan opeisen. 
– Al mijn vaders van Mira Feticu gaat over de Roemeense Myra die schrijft en als Dante-specialiste doceert aan de Universiteit van Amsterdam. Haar geboortedorp heeft ze allang achtergelaten, maar de demonen uit haar jeugd blijven Myra achtervolgen. Alleen in de literatuur vindt ze troost. Vooral bij Dante, die alle klootzakken genadeloos naar de hel stuurt en niets en niemand vergeeft. Dan verdwijnt Myra onder verdachte omstandigheden. Zowel haar collega als ex-man, met wie ze opnieuw zou gaan trouwen, worden verhoord. De ‘bekentenissen’ van de twee mannen die op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden wensen te worden voor de verdwijning van Myra worden hoofdstuksgewijs afgewisseld met Myra’s eigen kijk op haar leven. Ze zoekt toenadering tot haar vader, haar moeder en anderen die haar in het verleden tekortgedaan hebben, in de hoop rust te vinden. 
Verhalen
– Leonora Carrington is vooral bekend als een surrealistische kunstenares, hoewel, weinigen kennen haar. Op haar schilderijen nemen visioenen, dromen en symbolen een grote plaats in. Ook haar korte verhalen, die ze haar hele leven schreef, zijn gekenmerkt door motieven uit de Keltische en Midden-Amerikaanse mythologie, fantasieën uit nachtmerries en de mystieke kant van het alledaagse leven. Zonder een duidelijke plot schets ze vooral een vijandige of onbegrijpelijke omgeving. Ter gelegenheid van haar honderdste geboortedag zijn haar verhalen voor het eerst verzameld, Alle verhalen.
– Je weet dat je dit wil van Kristen Roupenianis een prikkelende verhalenbundel over seks, daten en het moderne leven. De verhalen gaan over vrouwen thuis, op het werk, op een date, bij de dokter, met hun gezin en met hun vrienden. Vrouwen die worstelen met lust, boetedoening, schuld en woede. De verhalen fascineren maar wekken ook afkeer op, angst en verrukking, weerzin en opwinding. De bundel laat zien dat Kristen Roupenian een gedurfde nieuwe stem is in de Amerikaanse literatuur. In een geestige, bijtende, ironische en expliciete stijl verkent ze de verstoorde machtsverhouding tussen mannen en vrouwen – en doet er nog een schepje bovenop.
– Veenland,  een verhalenbundel van Daisy Johnson, speelt zich af in de moerasgebieden van Engeland en verleent het platte, naargeestige landschap een rijke, broeierige atmosfeer. Het is een plek waar dieren en mensen samensmelten, waar vreemde metamorfosen plaatsvinden, waar mythe en donkere magie zich nog ophouden. Hier kan een tienermeisje zichzelf uithongeren tot de vorm van een paling. Een huis kan verliefd raken op een meisje. Een jongen kan terugkeren uit de dood als een vos. Met een frisse en volstrekt eigentijdse stem legt de Britse schrijfster in haar debuut de verhalen bloot van vrouwen die de grenzen van hun kracht opzoeken.
Non fictie
 V. van vulva tot vagina. Mariah Mansvelt Beck, Sarah van Binsbergen, Meredith Greer, Emma Curvers, Persis Bekkering, Tineke Kuiperse en Bregje Hofstede  “..hebben dit boek gemaakt om een einde te maken aan de schaamtecultuur en de onzekerheden die onwetendheid en schaamte met zich meebrengt.” Ze schrijven over alles wat je moet weten over de vulva — van pilmoeheid, menstruatiemanagement, uitstrijkjes, HPV, anticonceptie, seks, bevallingen, orgasmekloof, tot de overgang – om te empoweren en het vrouwelijk lichaam nou eindelijk eens écht op de kaart te zetten. Zodat je gesprekken durft aan te gaan met vriendinnen, partner of huisarts.
– In De hoogste tijd. Een eeuw vrouwenkiesrecht schrijven Monique Leyenaar, Jantine Oldersma en Kees Niemöller over de strijd voor het vrouwenkiesrecht en de vele karakteristieke personen die erbij betrokken waren. ‘Het is de hoogste tijd dat vrouwen in Nederland eindelijk volledig kiesrecht krijgen’, schreef het Algemeen Handelsblad in 1918. Een jaar eerder kregen vrouwen al het passief kiesrecht: ze mochten op kieslijsten staan en konden gekozen worden. In 1919 volgde het actief kiesrecht: vrouwen mogen voortaan ook zelf naar de stembus. Aan die wetswijziging ging een hevige strijd vooraf tussen voorzichtige geleerden en ondernemende vrouwen, welsprekende parlementariërs, stellige theologen en precieze juristen. De 3 politicologen staan ook stil bij de gevolgen. Wat deden de vrouwen die het kiesrecht hadden veroverd ermee? Zijn ze gaan stemmen en zo ja, op wie? Hetzelfde als de mannen, of toch anders? Zijn ze de politiek in gegaan en zo ja, wat zijn ze daar gaan doen? Waren ze wel welkom in de politieke arena?
Poëzie:
– Fantoommerrie is de nieuwe dichtbundel van Marieke Lucas Rijneveld. De titel suggereert dat er een samenhang is met haar eerste zeer goed ontvangen bundel Kalfsvlies waarvoor ze de C. Buddingh’ Prijs voor het beste poëziedebuut van 2015 won. Deze bundel is echter een nieuwe verkenning in haar universum, dat paradoxaal genoeg aan de ene kant compleet onnavolgbaar is, maar aan de andere kant ook onmiddellijk herkenbaar en altijd eigen. 
– Vruchtwatervuurlinie is het poëziedebuut van actrice en beeldend kunstenaarRoberta PetzoldtDe titel intrigeert, wat gaat er komen? Scherpe, fantastische en schurende beelden. Eigentijdse poëzie met af en toe klassieke regels. Gedichten die gaan over het verlangen om meer te zijn dan je bent en jezelf dieper te kennen. Baby’s en soldaten.
– Ik zag een man met een bos bloemen naar de Nieuwstad gaan is het poëziedebuut van Lilian Zielstra (1991). Zij was stadsdichter van Groningen in 2017 en 2018, huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen (2013/2014) en won de Frans Vogel Poëzieprijs. In haar bundel loopt ze door de stad en ziet dingen. De stad biedt verhalen en stillevens, de huizen geven de mens een fundament. Er vallen ook lessen te leren. En dan is daar die man met een bos bloemen op een plek waar je dat niet verwacht. “Originele gedichten van een dichteres met veel talent.”

Activiteiten en boeken-nieuws in Utrecht en daarbuiten:
– Marjet Douze (oud-adjunct-directeur van Atria en bibliothecaresse) heeft als gastconservator de tentoonstelling Vrouwen Stemmen samengesteld over 100 jaar vrouwenkiesrecht. Voor dit vrouwenkiesrecht hebben vrouwen zich jarenlang moeten inzetten. Deze historische tentoonstelling, die van 4 t/m 28 maart te zien is in het Stadskantoor Utrecht, toont de landelijke én de Utrechtse strijd voor vrouwenkiesrecht. In mei zal de tentoonstelling te zien zijn in het Stadhuis (op de Stadhuisbrug). Marjet Douze is een goede bekende van de vrouwenbibliotheek en motor achter het initiatief om als herinnering aan de invoering van het kiesrecht een gevelsteen te plaatsen bij het Stadhuis. Gilde Utrecht gaat een themastadswandeling maken die de wandelaar langs de huizen en werkplekken van Utrechtse vrouwen voert, die zich hebben ingezet voor vrijheid, gelijkheid en het actieve (vrouwen)kiesrecht.
Meer info: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/culturele-activiteiten-en-tentoonstellingen/vrouwen-stemmen-1919-2019-100-jaar-vrouwenkiesrecht/
– Ze zijn er ook dit jaar weer, de 3 dames van Maatschappij Discordia met op 14,15 en 16 maart een volgende Weiblicher Act, nr 9, L’amour Duras. Tot nu toe stonden vrouwen vrouwen als Iokaste, Lady Macbeth en Marguerite Gautier centraal, die ze een andere afloop van hun levensverhaal gunden. Nu beginnen ze met een serie over De Liefde, zoals die door vrouwen wordt beschreven. In dit eerste deel L’Amour Duras verdiepen ze zich in het werk van Marguerite Duras (1914-1996). Als geen andere schrijfster was ze haar hele leven hartstochtelijk bezig om de liefdeservaring onder woorden te brengen in allerlei variaties: het jonge meisje en de oudere minnaar, de afwezige geliefde, de incestueuze liefde, de driehoeksverhouding en uiteindelijk de grote liefde met de veel jongere (homoseksuele) man. In deze voorstelling zullen ze fragmenten uit haar romans en toneelwerk associëren met eigen verhalen om zo tot een voor hen kloppend beeld van dit grote fenomeen Liefde te komen. Meer info: https://www.theaterkikker.nl/agenda/weiblicher-akt-9-lamour-duras/
– Sinds 8 februari is op NPO 2 (en NPO Start Plus) de verfilming te zien van Elena Ferrante’s eerste deel van de Napolitaanse romans, De geniale vriendin. In 8 afleveringen wordt het verhaal verteld van hartsvriendinnen én tegenpolen Elena en Lila tegen de achtergrond van het arme en sombere Napels in de jaren 50. De serie begint wanneer Elena, een vrouw op leeftijd, midden in de nacht wakker wordt gebeld over de verdwijning van haar beste vriendin. Het is het moment waarop zij besluit de geschiedenis van hun bijzondere vriendschap op papier te zetten. Meer info en interview: https://www.vpro.nl/cinema/lees/artikelen/interviews/series/2019/Nieuwe-serie-de-geniale-vriendin.html
– Op 7 maart speelt in de Stadsschouwburg Utrecht de voorstelling Odisseia, een rockende road trip door het landschap van moderne vrouwen in relatie tot de al of niet van zijn voetstuk gevallen held. Het is een vierenhalf uur durende theaterervaring (incl. twee pauzes) geïnspireerd door het bekende verhaal over Odysseus. Het publiek neemt de plaats in van de afwezige held en de acteurs vertolken de verschillende personages op diens pad. De spelers verweven hun persoonlijke herinneringen, twijfels en dromen met de verhalen van personages uit de originele verzen. In deze unieke en humoristisch voorstelling vertegenwoordigt Odisseia het vrouwelijk perspectief , waarbij nieuw feminisme en de MeToo discussie heel intelligent met elkaar worden verbonden. Odisseia komt in het kader van het Explore Festival, een reeks gedurfde voorstellingen op het gebied van dans, theater en performance die de huidige stand van het mondiale theater representeren. Meer info: https://stadsschouwburg-utrecht.nl/agenda/2018-19/odisseia/?utm_source=crm&utm_medium=e-mail&utm_content=Nieuwsbrief&utm_campaign=19-02-15%20Nieuwsbrief%20Explore%202019_Odisseia)
– Op 13 maart speelt de dansvoorstelling W, het spiegelbeeld van het eerdere M. Ze worden beide beschreven als choreografieën op het kruispunt van dans en de filosofie van Nietzsche. is een stuk waarin vijf danseressen de kracht, woede en wellust voelbaar maken die in de mythes en archetypes rond vrouwen nadrukkelijk aanwezig zijn. Op een moderne bewerking van Wagners liefdesdrama ‘Tristan und Isolde’ wordt onze obsessieve zoektocht naar de waarheid getoond, nu vanuit het vrouwelijk perspectief. Meer info: https://stadsschouwburg-utrecht.nl/agenda/2018-19/w/?utm_source=crm&utm_medium=e-mail&utm_content=Nieuwsbrief&utm_campaign=19-02-15%20Nieuwsbrief%20Explore%202019_W
– ‘Sterke vrouwen in straffe tijden is het motto van de NachtHexenreeks, waarvan nu deel twee op 28 maart te zien in de Stadsschouwburg. De creaties zijn een rechtstreekse ode aan vrouwen en gebaseerd op het angstaanjagend succesvolle, Russische nachtbommenregiment ‘Taman’ uit de Tweede Wereldoorlog die – van piloten tot technici – uit louter vrouwen bestond. Met lichte zweefvliegtuigjes bombardeerden zij met succes de Duitse stellingen. In totaal kwamen 30 nachtheksen om in de oorlog. Deel 1 plaatste Jeanne d’Arc in het nu. NachtHexen II: la Parissienne is een multidisciplinaire voorstelling, gebaseerd op een persoonlijk verslag van de Parijse jonge vrouw die verslag doet van de sfeer tijdens de nacht van de aanslagen van 13 op 14 november. Meer info: https://stadsschouwburg-utrecht.nl/agenda/2018-19/nachthexen-ii-la-parisienne/?utm_source=crm&utm_medium=e-mail&utm_content=Nieuwsbrief&utm_campaign=19-02-15%20Nieuwsbrief%20Explore%202019_NachtHexen%20II%20/%20La%20Parisienne)&guid=xSg/2TU4fsCpfqfWr2rD3WMONZ9AM5Ku

Bibliotheeknieuws: 
– Op zaterdag 16 maart doen wij weer mee met de jaarlijkse landelijke vrijwilligersdag, nldoet. Iedereen die een dagje ergens wil meehelpen kan zich aanmelden voor een project. Wij hebben twee klussen. Om te beginnen weer een voorjaarsschoonmaak van alle boeken en kasten, en wat andere kleine opknapklusjes binnen. Als het weer meewerkt willen we ook naar buiten, de tuin opknappen. Tussendoor is er genoeg tijd voor koffie, thee, lunch en onderling contact. Meer info en aanmelden kan via: https://www.nldoet.nl/klus/38149
We zijn we op zoek naar iemand die boeken in de catalogus wil invoeren. Dat kan gewoon thuis achter de computer op basis van de lijst met nieuwe boeken die bij de bibliotheek binnen komen. Het zou fijn om te kunnen laten weten welke recente boeken (zie bijv hieronder) in de collectie zitten. Dus als je bij dit klusje zou willen helpen, laat het ons weten! (info@vrouwenbibliotheek.nl)

Nieuwe boeken in de bibliotheek
De vorm van Ierland van Truus Rozemond, Schokland van Saskia Goldschmidt,  Adam van Wanda Reisel, De dochter van Crusoe van Jane Gardam, Onorthodox van Deborah Feldman, De paradox van geluk van Aminatta Forna, De kunst van het verliezen van Alice Zeniter, We zullen niet te pletter slaan van Nina Polak, Maanschaduw van Aminatta Forna, De repetitie van Eleanor Catton, Spiegelmoeders van Judith van der Wel, De hoogste tijd. Een eeuw vrouwenkiesrecht van Monique Leyenaar, Normale mensen van Sally Rooney                                                             
Nieuwe recensies van deze maand als link bijgevoegd:
https://vrouwenbibliotheek.nl/2019/02/07/op-jouw-bruiloft-door-carson-mccullers/
https://vrouwenbibliotheek.nl/2019/02/11/1001-vrouwen-in-de-20ste-eeuw-door-els-kloek/
https://vrouwenbibliotheek.nl/2019/02/14/vrouw-aan-de-piano-door-veerle-janssens/
https://vrouwenbibliotheek.nl/2019/02/18/sikkel-door-ruth-lillegraven/
https://vrouwenbibliotheek.nl/2019/02/20/toekomstig-huis-van-de-levende-god-door-louise-erdrich/

De leenbijdrage voor 2019 is vanwege de btw verhoging vastgesteld op € 26,-. Je kunt hiervoor vanaf nu en het hele volgende jaar onbeperkt boeken lenen en/of vriendin/vriend van de bibliotheek zijn. Iedereen die boeken leent en/of wil gaan lenen wordt vriendelijk verzocht dit bedrag over te maken op banknummer NL71 INGB 0009 2669 95 ten name van Stichting Es Scent ovv naam en ‘leenbijdrage 2019’. Meer overmaken om de vrouwenbibliotheek extra te ondersteunen mag natuurlijk altijd. Eenmalig een boek lenen kan ook. De bijdrage hiervoor is € 1,- per boek. 

Op www.vrouwenbibliotheek.nl is meer informatie over de bibliotheek te vinden, de nieuwsbrief is ook te lezen via onze website. Naast de aangekondigde openingstijden blijft het altijd mogelijk om op afspraak een bezoek te brengen aan de bibliotheek. U bent van harte welkom.  

Marjolein Datema                                                         Utrecht,  26 februari 2019