Januari (openings)nieuws

Beste leensters en andere belangstellenden,

Een nieuw jaar en een nieuwe vrouwenbibliotheek-website.
Een dezer dagen gaat onze nieuw P1020563vormgegeven site de lucht in, het zou zomaar op nieuwjaarsdag kunnen zijn. Onze wens was de aanblik van de site toegankelijker en aantrekkelijker maken. Met onze beperkte middelen is het redelijk gelukt om een evenwicht te vinden tussen enerzijds het direct inzichtelijk maken van meer informatie en anderzijds genoeg beeldrust, wat door velen als erg prettig wordt ervaren. Ook voor ons is het even wennen en er zal de komende weken hier en daar nog wat geschaafd moeten worden. Aanvullende opmerkingen en adviezen zijn welkom, zodat we die kunnen verwerken.

Waar we erg blij mee zijn is dat een grote wens, het online beschikbaar maken van de catalogus, nu mogelijk zal zijn. Dat wordt ook de eerstvolgende grote stap.
Met heel veel dank aan Jonna Lind! die het leeuwendeel van het werk heeft verricht en aan alle anderen die gezorgd hebben voor teksten, recensies e.d., en geholpen hebben bij het beoordelen en nalopen van de nieuwe opmaak, inhoud, spelling e.d.
Het resultaat is nu dus op www.vrouwenbibliotheek.nl te vinden.
Ook in 2014 is het op de laatste donderdag van januari Gedichtendag, hét Unknownpoëziefeest van het Nederlandse taalgebied. Poëzieliefhebbers in Nederland en Vlaanderen organiseren op 30 januari een grote diversiteit aan dichterlijke activiteiten. Sinds vorig jaar is deze dag de start van de Poëzieweek. Eén dag is te kort voor alle optredens, publicaties, poëzieprijzen en andere programma’s. Het thema dit jaar is Verwondering. “Alles begint met verwondering: de eerste woordjes, een grote liefde, de ontdekking van het ongekende. Wie onbevangen naar de wereld kijkt, verbaast zich, er is veel verrassends te beleven. Daarover gaat poëzie. Maar ook als je met stomheid geslagen bent, en het bevreemde, onbestemde gevoel wilt verwoorden. Alleen al de manier waarop de woorden bij elkaar staan bezorgen je een nieuwe manier om naar de wereld te kijken.” Op www.poëzieweek.com staat veel informatie, o.a. over het poëziegeschenk en de aangemelde activiteiten, waarbij opvalt dat een groot deel van de activiteiten in Vlaanderen zich afspeelt. Toeval? Dichtbij ‘huis’: op woensdagavond 29 januari wordt Joke van Leeuwen geïnterviewd in de Idea-bibliotheek in Zeist. En op 1 februari is de finale Nederlands kampioenschap Poetry Slam in Rasa (Utrecht), met mogelijke deelneemsters: Sannemaj Betten, Lotte Dodion en Maaike Haneveld.

De avond voorafgaand aan de Gedichtendag is de uitreiking van de jaarlijkse VSB-poëzieprijs, bedoeld voor de bekroning van een bundel Nederlandse poëzie voor het eerst gepubliceerd Unknownin het afgelopen jaar. Van 17 t/m 26 januari zullen de genomineerden op verschillende podia in het land hun bundels presenteren aan het publiek. Daarnaast nodigen de organisatie van de prijs en de VPRO mogelijke liefhebbers uit om toe te treden tot het poëziepanel. Belangstellenden krijgen de vijf genomineerde bundels thuis gestuurd en schrijven voor de boekensite een leesrapport. Genomineerde dichteressen zijn Maria Barnas met haar bundel Jaja de oerknal en Miriam Van hee met Ook daar valt het lichtZe hebben heel verschillende bundels geschreven. Uit het voorlopige juryverslag: over Maria Barnas “een introspectieve bundel over gevoelens en gewaarwordingen… in een trefzekere, beheerste en soepele taal”, en over Miriam Van hee: “vindt het evenwicht tussen betrokkenheid op de wereld en individueel verlies…… Met veel precisie en nuance roept ze zowel de gruwelen in Oost-Europa als de mensen uit haar eigen jeugd op.”

Onlangs uitgebrachte titels:
Elif Shafak, onlangs de beste Turkse auteur van begin 21e eeuw genoemd, heeft Unknownna o.a. ‘Het luizenpaleis’ een nieuwe roman geschreven. Ze studeerde internationale betrekkingen en vrouwenstudies, en promoveerde in de politicologie. In Het huis met de vier winden probeert een Koerdische vrouw in Londen zich te verzoenen met de gruwelijke moord die haar broer heeft gepleegd en ze vertelt het verhaal van haar familie. Ze gaat terug naar het Koerdische dorp waar haar grootmoeder vandaan komt en eindigt met een dramatische gebeurtenis in Londen jaren later. Iemand schreef: “Het boek doet denken aan ‘De kleur paars’  van Alice Walker, maar Elif Shafak staat dichter bij Isabel Allende. Haar portret van zowel traditionele als geglobaliseerde moslimculturen is even hoopgevend als politiek verfijnd. Hiervoor alleen al zou zij het wereldwijde leespubliek moeten krijgen dat ze verdient.”
Veel meer info over Elif Shafak en haar romanhttp://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/Lijsten%20en%20bonnen/LeeswijzerHetHuisVanDeVierWinden-121213.pdf
Jung Chang heeft na haarUnknown Wilde zwanen en Mao een nieuwe biografie uitgebracht. In De laatste keizerin schetst ze ditmaal het levensverhaal van de keizerin-weduwe Cixi (1835-1908). Als concubine was Cixi de Verboden stad ingekomen, maar achter de (letterlijke) schermen groeide ze uit tot een centrum van macht in China en werd ze de grote kracht achter de modernisering van China. Na de dood van de keizer lukte het haar om haar 4-jarige zoon, de enige mannelijke nakomeling van de keizer, op de troon te krijgen. Als moeder van de nieuwe keizer ging ze diplomatieke betrekkingen met het Westen aan, was verantwoordelijk voor de aanleg van het spoorwegnet, stond aan de basis van het moderne onderwijssysteem en werd voorvechtster van vrouwenrechten.
Miek Smilde’s eerste roman heeft een opmerkelijke titel Gloria in excelsis deo  Unknownen een intrigerend mooie portret op de omslag. Eerder heeft ze literaire non-fictie geschreven, Raarhoek.  Aan de hand van de gedwongen verhuizing van een psychiatrisch ziekenhuis beschreef ze zowel de menselijke drama’s als een scherp overzicht van een halve eeuw denken en handelen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook haar roman draagt verschillende verhalen in zich. Anna, van bescheiden afkomst, gaat studeren en wordt succesvol advocate. Ze trouwt met een gynaecoloog en krijgt zes dochters. Het jongste meisje, Elke, heeft het syndroom van Down. Dertig jaar later vraagt een van haar zusjes, Mare, zich af waarom ze geen herinneringen heeft aan haar vroegste kinderjaren. Als haar vader overlijdt, ontdekt ze het antwoord op die vraag en bezoekt voor het eerst het graf van haar zusje Elke. Tijdschrift Opzij schrijft erover: “Miek Smilde heeft met Gloria  een prachtige roman geschreven die een minutieus tijdbeeld schetst van vrouwenlevens in de afgelopen eeuw.” En dat dus binnen een roman over een meisje met het syndroom van Down. Het eerste hoofdstuk vind je hier: http://beeld.boekboek.nl/APAP/p/9789029592321/rea9789029592321.pdf
– In 1763 verscheen in het Unknown-1diepste geheim het in het Frans geschreven debuut van Belle van Zuylen, de satyrische novelle De edelmanHet was een mijlpaal in de Nederlandse literatuur en destijds een aanval van de 23-jarige Belle op haar eigen milieu, de adel. Haar vader slaagde er in de hele oplage op te kopen en te vernietigen, op 3 exemplaren na. Zijn boosheid was waarschijnlijk aangewakkerd door een scene waarin een jonkvrouw zich laat schaken, langs een touw uit het raam klimt en daarbij gebruik maakt van de familieportretten van haar voorvaderen. De 250e verjaardag van ‘De edelman‘ was aanleiding om een nieuwe, sprankelende vertaling uit te geven, met een begeleidend schrijven door Nelleke Noordervliet.

 Activiteiten in Utrecht en daarbuiten:
Cursussen die in het nieuwe jaar beginnen:
– Kunsthistorica Karin Haanappel geeft vanaf 18 januari in Utrecht een collegereeks Vrouwen in de kunstHoewel in de canon van de kunstgeschiedenis Unknownniet veel vrouwen voorkomen, waren ze er wel degelijk, maar raakten in de schaduw van grote mannelijke meesters in de vergetelheid. Karin Haanappel zal vertellen over een wereld vol vrouwelijke kunstenaars en brengt daarbij ook het belang van niet-westerse en prehistorische culturen in beeld. Vanaf de oude steentijd vertelt de Herstory of art, naar haar gelijknamige boek dat vorig jaar uitkwam. Meer info: http://vrouwelijkekunstenaars.wordpress.com/2013/12/02/collegereeks-vrouwen-in-de-kunst-door-karin-haanappel/
– In de bibliotheek in Bilthoven geeft Arianne Collee vanaf 15 januari een schrijfcursus Portret van je moederschapVier ochtenden schrijvend stilstaan bij datgene wat – Unknownof je wilt of niet – richtinggevend voor je levensloop is, moederschap. Stilstaan bij mooie, dierbare, maar waarschijnlijk ook moeilijke momenten. Zwangerschap, omgaan met leer- of gedragsproblemen, loslaten van (oudere) kinderen, alles kan langs komen en beschreven worden. Deelneemsters worden telkens op weg geholpen met korte inspirerende schrijfopdrachten. Iedereen kan meedoen. Schrijven stimuleert om met een open liefdevolle blik te kijken naar hoe je het doet en/of gedaan hebt als moeder. Meer info: http://bibliotheek.ideacultuur.nl/bibliotheek-content/43-activiteiten/volwassenen/513-schrijven-over-moederschap

Bibliotheek-nieuws
Allereerst wil ik iedereen die afgelopen jaar op haar of zijn manier bijgedragen heeft aan de vrouwenbibliotheek-activiteiten heel hartelijk danken voor al het verrichte werk en de gegeven ondersteuning! Natuurlijk geldt dat voor Jonna die naast haar werk aan de oude én nieuwe site nog veel meer op de achtergrond doet, en samen met Rianne het initiatief voor de poëziegroep heeft genomen, waar het enthousiasme met iedere bijeenkomst groeit. Dank je en jullie wel!

– Naast de poëziegroep is ook een 3e seizoen van de leesgroep begonnen, dit keer met als thema ‘Europese literatuur’. Er zijn weer oude en nieuwe lees-liefhebsters die regelmatig samenkomen in de bibliotheek en grote schrijfsters uit de Europese literatuur lezen en bespreken onder begeleiding van Maud. Maud, dank je wel voor je inspiratie, achtergronden samenvattingen en vragen.
Dit jaar zijn er bijna 60 recensies geschreven en op de site geplaatst. Dank je wel Aarti, Ada, Charlotte, Isabelle, Janny, Jonna, Katja, Kyra, Maud, Olaf, Sereena, Tessa en Thilde voor jullie bijdrage. Jullie maken het mede mogelijk dat we de collectie van bibliotheek dit jaar met ruim 100 nieuwe titels hebben kunnen uitbreiden. Helaas gaat Charlotte er na 30(!) recensies mee stoppen. Charlotte, je lees- en schrijflust was leuk om mee te maken, dus ook via de mail nog een keer dank je wel. Na dit afscheid zijn nieuwe recensenten van harte welkom, dus laat van je horen als je graag leest, literatuur en/of non-fictie, en graag schrijft of wilt gaan schrijven.
Een ander deel van de boeken is binnen gekomen via giften, financieel of in natura. Dank ook aan alle schenkenden.
Na een jaar waarin de activiteiten in en om de vrouwenbibliotheek opnieuw een stijgende lijn lieten zien en we weer regelmatig enthousiaste, waarderende reacties en tips binnen kregen, gaan we weer met veel inspiratie 2014 in. Ik wens iedereen een mooi en fijn nieuw vrouwen-lees-jaar toe!

Wijziging: woensdag 1 januari is de bibliotheek niet open. In de praktijk blijkt daarnaast dat de woensdag mij (te) regelmatig slecht uitkomt vanwege andere werkzaamheden. Ik wil de openingstijd daarom verhuizen van de woensdag naar een andere dag. Vooralsnog wordt dat vanaf februari de 1e donderdag vn de maand van 10u-14u. Maar als blijkt dat een andere dag en/of tijd meer tegemoet komt aan de wensen van (mogelijke) bezoek(st)ers, of als iemand zich aanbiedt om de woensdag voor mij waar te nemen, dan pas ik de wijziging aan. Dus laat weten als een andere tijd geschikter lijkt.

Nieuwe boeken in de bibliotheek:
Feest van het begin van Joke van Leeuwen, Handel in veren van Rascha Peper, Het huis van de vier winden van Elif Shafak, Judy Chicago van Edward Lucie-Smith en Viki Wilder, Haar scherp in beeld door Sylvia Lemmens.

Nieuwe recensies van deze maand als link bijgevoegd:
http://vrouwenbibliotheek.wordpress.com/2013/12/16/waarvan-wij-droomden-door-julia-otsuka/
http://vrouwenbibliotheek.wordpress.com/2013/12/19/de-kleur-van-de-herinnering-door-care-santos/
http://vrouwenbibliotheek.wordpress.com/2013/12/27/slagschaduw-door-lilian-blom/
http://vrouwenbibliotheek.wordpress.com/2013/12/23/troostkind-door-loes-den-hollander/

De leenbijdrage voor 2014 is opnieuw vastgesteld op € 25,-. Je kunt hiervoor onbeperkt boeken lenen en/of vriendin/vriend van de bibliotheek zijn. Iedereen die boeken leent en/of wil gaan lenen wordt vriendelijk verzocht dit bedrag over te maken op banknr NL71 INGB 0009 2669 95 ten name van Stichting Es Scent ovv naam en ‘leenbijdrage 2014’. Eenmalig een boek lenen kan ook. De bijdrage hiervoor is € 1,- per boek.

Naast de aangekondigde openingstijden (de 1e woensdag, vrijdag en zaterdag van de maand) blijft het altijd mogelijk om op afspraak een bezoek te brengen aan de bibliotheek. U bent van harte welkom.

Marjolein Datema                                    Utrecht, 31 december 2013