Nieuwsbrief december 2011

Beste leensters en andere belangstellenden,

Marente de Moor AkoVlak na het versturen van de november nieuwsbrief was er weer literatuurnieuws. Al uitgebreid in het nieuws geweest, maar toch. Marente de Moor won de 25e AKO literatuurprijs, de bekroning voor het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie en non-fictie).
is haar tweede roman, over Janna, een jonge schermster in de 30-er jaren, die haar schermopleiding krijgt van een oude bekende van haar vader, Egon. Het verhaal draait om geheimzinnige gebeurtenissen die hebben plaats gevonden in de Eerste Wereldoorlog en de daaruit voortgekomen verstoorde relatie tussen Egon en Janna’s vader. Daarnaast wordt het onderbroken door andere even intense verhaallijnen, soms geheimzinnig, soms thriller-achtig, zinnelijk, vragenstellend, tegen de achtergrond van de Nederlandse maagdelijke onpartijdigheid.
In de bibliotheek staan ‘de Nederlandse maagd‘ en ook ‘Petersburgse vertellingen‘, een bundeling van de columns die Marente schreef voor de Groene Amsterdammer in de tijd dat ze in Rusland woonde. Daar heeft ze jarenlang, samen met haar (ex-)echtgenoot, zelf geschermd, een sport die je tot op hoog niveau gemengd kunt blijven doen. Haar debuutroman ‘De overtreder’ gaat over Rusland. Van haar moeder Margriet de Moor, die in 1992 de AKO literatuurprijs won, heeft de bibliotheek diverse romans staan. Ook het dubbelinterview met moeder en dochter van vorige week kan gelezen worden.
A.s. zaterdag 3 december is er om 14.00u een signeersessie met Marente bij Selexyz Broese.

Op 1 december komt Jeanette Winterson naar Amsterdam, helaas niet naar Utrecht. Ze is te gast bij SLAA, de Amsterdamse SLAU. Jeroen van Kan gaat met haar in gesprek  over haar meest recente boek, haar autobiografische verhaal Why be happy when you could be normal? (de Nederlandse vertaling is veel minder sterk). Het is een openhartig, pijnlijk eerlijk en rauw boek over haar jeugd en de problematische relatie met haar adoptiemoeder. Hoe het verhoudt zich met haar eerdere werk zal mede onderwerp van gesprek zijn. En dat werk bestaat uit meerdere romans en verhalen, scripts, stripverhalen, jeugdboeken en essays. Haar debuutroman, Sinaasappelen zijn niet de enige vruchten  is eveneens deels autobiografisch en in 1990 door de BBC tot een televisieserie bewerkt.
Zelf ben ik enorm fan van haar, van zowel haar verhalen als van wat ze verder te zeggen heeft, bijvoorbeeld in de Belle van Zuylenlezing (De beker, het mes, de jas en de remedie) die ze in 2007 in de Janskerk heeft gehouden over de praktische betekenis van kunst voor de manier waarop mensen leven. “De kunstenaar vervult verschillende rollen in verschillende tijden, soms om te onthullen, soms om te verenigen en te genezen, soms is kunst louter vragen, soms lijkt het een paar antwoorden te bieden. Maar altijd levert het een elementair hulpstuk voor het leven. Zet zonder dat geen stap buiten de deur“!
Veel van haar werk is in onze bibliotheek te vinden.

Verder zijn er ook weer nieuwe romans verschenen door bekende en minder bekende schrijfsters. Van Téa Obreht (Belgrado 1985) is haar debuutroman vanuit het Engels in het Nederlands vertaald, De tijgervrouw van Galina. In Engeland won ze meteen de Orange Prize, een prestigieuze prijs voor de beste Engelstalige roman van een vrouwelijke auteur. Het verhaal wordt gedragen door de vertelster Natalia die als jonge arts naar het platteland reist, naar een weeshuis. Ze is arts geworden in de sporen van haar geliefde en reeds gestorven grootvader die haar veel verhalen toevertrouwde, magische verhalen, over zijn jeugd, over een tijgervrouw, een troubadour, een berenjager en andere legendarische figuren uit zijn dorp. Ongelofelijke gebeurtenissen worden door Téa Obreht op een betoverende manier verbeeld. En tegelijkertijd  laat ze op realistische wijze zien hoe de burgeroorlog op de Balkan nog altijd zijn sporen nalaat en vertelt en passant het verhaal van haar generatie. Zelf is met haar ouders het toenmalige Joegoslavië ontvlucht en uiteindelijk in Amerika beland. Daar schreef T.C. Boyle over haar debuut: ” een roman van extreme schoonheid, magisch en prachtig in elkaar gezet. Téa Obreht is een overweldigend nieuw talent.”
Andere nieuwe romans: ‘Verraad me niet” van Tesso de Loo die ziet hoe een groep jongens een ander in elkaar rost en gevraagd wordt om te zwijgen, ‘Op dit uur van de dag‘ van Hedda Martens over de innerlijke wereld van een kantoorklerk die zijn buitenwereld erbij in laat schieten. En “een stille moeder‘ van Ariëlla Kornmehl is uitgeroepen tot het beste leesclubboek van 2011(!).

Wat betreft bibliotheekactiviteiten:
De ‘recensiegroep’ is bij elkaar geweest, een clubje enthousiaste lees-sters en schrijfsters met heel verschillende achtergronden, die elk vanuit hun eigen invalshoek boeken willen werven, lezen en recenseren, voor de nieuwsbrief, de facebookpagina of misschien andere kanalen. Het is fijn om te merken dat de intentie van de vrouwenbibliotheek steeds breder weerklank vindt, ook bij de jongere generatie.

Speciaal voor komende feestdagen, maar daarnaast in het algemeen, wil ik Savannah Bay aanbevelen: Savannah Bay is een literaire boekhandel, in de Telingstraat vlakbij ’t Hoogt. Er is een bijzondere collectie romans, wetenschappelijke boeken, dvd’s, cd’s en andere originele cadeaus. En met veel expertise op het gebied van vrouwenliteratuur en vrouwen-non-fictie! Dus voor wie bij Marente de Moor is langs geweest…….

Gezien de beperkte openingstijden ligt de leenperiode voor boeken niet vast.
Als je een boek langer dan een maand wilt lenen, wil je dan n.a.v. deze aankondiging een mailtje sturen om dit te laten weten.
De brievenbus als retour-medium werkt prima.
De leenbijdrage voor 2012 is vastgesteld op € 25,- voor de rest van dit jaar en het nieuwe samen. Je kunt hiervoor onbeperkt boeken lenen en/of vriendin/vriend van de bibliotheek zijn.
Iedereen die boeken leent en/of wil gaan lenen wordt vriendelijk verzocht dit bedrag over te maken op ing banknr 9266995 ten name van Stichting Es Scent ovv naam en ‘leenbijdrage 2011-2012’.

Naast de aangekondigde openingstijden blijft het mogelijk om op afspraak een bezoek te brengen aan de bibliotheek.
U bent van harte welkom.

Marjolein Datema                                Utrecht, 26 november 2011