Recensies

‘De Watermeesters’ door Daniëlle Hermans


Rond het jaar 800 was het gebied, dat nu de gemeente Beemster vormt, bedekt met veen. Ontginning van het veen door de mens, in combinatie met stormvloeden, leidde ertoe dat dit gebied uitgroeide tot een meer, dat in open verbinding stond met de Zuiderzee.
In 1607 besloot een groep Amsterdamse kooplieden en stadsbestuurders het meer droog te leggen. De vruchtbare grond die hierdoor zou ontstaan kon een belangrijke bijdrage leveren aan de voedselvoorziening van het snel groeiende Amsterdam. De groep investeerders, onder leiding van Jan Adriaanszoon Leeghwater, maakte voor de drooglegging een eerste inschatting van 30 poldermolens. Uiteindelijk was een veel grotere investering nodig om het project te kunnen afronden.
In 1610, toen de drooglegging bijna gereed was, liep het meer weer vol als gevolg van een breuk in de Zuiderzeedijken. Men besloot toen om de ringdijk zo hoog te maken dat hij een meter boven het omringende land uitstak. Op 19 mei 1612 was de polder droog en was de huidige droogmakerij “De Beemster” een feit.

Het drooggelegde land werd ingedeeld in rechthoekige kavels volgens een geometrisch patroon. De kavels werden verdeeld onder de investeerders. Er werden wegen aangelegd, sloten gegraven en boerderijen gebouwd. Aan de gehanteerde rationele verkaveling en inrichting heeft de Beemster zijn huidige roem te danken. De kwaliteit van de drooggelegde landbouwgrond was daarnaast dusdanig hoog, dat het project destijds als een economisch succes gold – de investeerders hadden hun geld in een jaar terugverdiend.

Driehonderd jaar lang werd de polder drooggehouden met 50 windmolens. Begin twintigste eeuw werden de molens vervangen door gemalen. Sinds 1960 is een ingrijpende verfijning van het ontwateringssysteem doorgevoerd. De Beemster is daardoor tegenwoordig verdeeld in meer dan vijftig stukjes met allemaal een eigen waterpeil. Hierdoor is verschillend gebruik van de grond mogelijk. Sinds 1999 staat de Beemster op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Beemster; http://entoen.nu/beemster)

De roman De Watermeesters speelt zich wisselend af tussen het heden en 400 jaar geleden – tijdens de drooglegging van de Beemster.

In het heden krijgt Sophie van Manschot een paniekerig telefoontje van haar vriend, Tim Paltzer. Hij vraagt haar of zij zijn laptop kan ophalen en alle bestanden erop kan wissen. Sophie vindt het allemaal maar vreemd, maar doet wat haar gevraagd wordt. Vervolgens kan zij geen contact meer met hem krijgen. Vlak voor de verdwijning van Tim, wordt Berend Adriaans – directeur van het ingenieursbureau waar Tim werkt en dat gespecialiseerd is in waterbeheer – vermoord teruggevonden. Zijn hoofd is in een dijk gestoken. Rechercheur Rob van Helden en rechercheur in opleiding Nicole Hessels, moeten deze vreemde moord zien op te lossen. Een mogelijke relatie met een recent gevonden eeuwenoude schedel lijkt bijzonder ver gezocht. Toch komen er steeds meer aanwijzingen dat de moord op Berend Adriaans te maken heeft met die van de 17e eeuw.

Wat het boek van Daniëlle Hermans een extra dimensie geeft, is de historische achtergrond waarop zij haar verhaal heeft gebaseerd. Het heeft ervoor gezorgd dat ik na het uitlezen van het boek, op internet op zoek ben gegaan naar de daadwerkelijke geschiedenis met betrekking tot de drooglegging van De Beemster. Maar hoewel het boek historisch gezien erg interessant is en daarnaast als roman vrij gemakkelijk weg leest, vind ik het niet een bijzonder meeslepende thriller.

Uitgeverij       A.W. Bruna, 2011
Pagina’s         301
ISBN              978 9022 999 660

Recensie door Charlotte, december 2013

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Powered by: Wordpress