Leesclub Leesgroepen

LEESGROEP 2013 / 2014 – Europese literatuur

transparent_painting_the_wall120x90hester-van-dapperenOver de vraag ‘Bestaat er zoiets als een Europese literatuur?’, vinden op dit moment tal van debatten plaats. De socioloog Dick Pels deed een poging om de ziel van de Europese literatuur te kenschetsen:  een lerende mens durft hierin te twijfelen en aan zelfonderzoek te doen en te reflecteren over goed en kwaad, hetgeen we kunnen zien in Goethe’s Faust, Mephisto van Klaus Mann en Het verdriet van Belgie door Hugo Claus.

In de leesgroep van de vrouwenbibliotheek 2013/2014 wordt de bovenstaande vraag  als uitgangspunt genomen; zij vormt de rode draad van acht gesprekken over romans door grotendeels vrouwelijke auteurs.

Bij de leesgroep hoort een reader met achtergrondteksten en begeleidende artikelen bij elke roman. Met behulp daarvan zoeken we naar continuiteiten / discontinuiteiten in de Europese literatuur. Een belangrijke, diachrone vraag is: Welke cultuurhistorische beelden zijn in hedendaagse romans gebleven of keren er (anders) in terug?  Zo hebben we in september onder andere ontdekt hoe de moeder / dochter relatie in Anna Enquist’s  Contrapunt zich laat lezen als een moderne variant van de Oud-Griekse mythe van Demeter en Persephone.

Een andere, synchrone vraag is: Kunnen we formele of inhoudelijke verbanden vinden tussen naoorlogse of recente Europese romans? We vergelijken daartoe romans als Malina van Ingeborg Bachmann, De minnaar van Marguerite Duras en Het onverwachte antwoord van Patricia De Martelaere, waarin complexe vrouwenlevens centraal staan. Of past een Amerikaanse roman als De glazen stolp van Sylvia Plath hier eigenlijk heel goed tussen?

En ook: Welke vorm heeft de Europese literatuur van dit moment? Is zij het beste te zien als een lappendeken? Of: Hoe schrijven vrouwelijke auteurs bijvoorbeeld over het grote Europese thema van De Tweede Wereldoorlog in vergelijking met een recente, bejubelde roman als HhhH van de Fransman Laurent Binet?

Over deze en andere, concrete vragen bij de romans spreken we in de leesgroep om de zes weken in de gezellige achterkamer van de vrouwenbibliotheek. Daarbij gaat het steeds ook om ieders beleving van het boek en meer om ‘het doorgronden van de tekst dan om een twistgesprek.’

De bijeenkomsten worden begeleid door literatuurwetenschapster Maud Hollants, telefonisch te bereiken op 273 21 09 of per e-mail maghollants@kpnmail.nl .

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Powered by: Wordpress