Recensies

Gewelddadige Vrouwen redactie Frans Koenraadt e.a.

Gewelddadige vrouwen. De schaduwzijde van Venus (redactie Frans Koenraadt, Marike Lancel en Bert de Jager) is een  bundel artikelen over gewelddadige vrouwen. Het boek bevat artikelen die gebaseerd zijn op de lezingen van het symposium “Gewelddadige vrouwen in de forensische psychiatrie”, dat GGZ Drenthe organiseerde in oktober 2011.

Gewelddadige vrouwen is een serieus, wetenschappelijk boek, dat toch goed te lezen is, ook voor de minder ingewijde. In ieder geval, delen ervan zijn goed te lezen voor de minder ingewijde. Het boek begint ‘makkelijk’ met een gevalsbeschrijving en een profiel van de vrouwen die voor kortere of langere tijd langskwamen in de Forensisch Psychiatrische Kliniek Assen. Maar er is ook een review-achtig artikel dat een overzicht geeft van “Gender Differences in Aggression”.  Ik heb alleen deze twee hoofdstukken in het boek gelezen, en nodig bij deze meteen andere lezers uit om mijn bespreking aan te vullen, als zij meer van het boek gelezen hebben.

Je kunt wel zeggen dat ik een relatieve buitenstaander ben waar het forensische psychiatrie betreft – in mijn dagelijks werk ben ik informatiespecialist bij een bibliotheek die zich vooral richt op psychotrauma en schokkende gebeurtenissen. Ik ben geen psycholoog of psychiater, al heb ik wel eens een psychiatrische tekst gelezen. Maar ik weet dus niet wat de stromingen en de namen zijn in de forensische psychiatrie. Ik houd mij wel aanbevolen voor meer informatie, trouwens!

Het makkelijke begin, waar ik het over had – het hoofdstuk “Vrouwen in de Forensisch Psychiatrische Kliniek Assenkenmerken van de populatie” van Marike Lancel, Karel ’t Lam en Gerjanne Akkerman-Bouwsema – vertelt het verhaal van Patricia in een korte, zakelijke dossier-achtige stijl. We leren dan dat betrokkene het niet makkelijk heeft gehad en duidelijk (vanuit mijn bourgeois-gezichtspunt) richting mist in haar leven. Nadat zij haar vriend aanvalt met een mes, wordt zij opgenomen. Haar situatie lijkt vrij representatief voor vrouwen die gewelddadig zijn: psychische problematiek, victimisatie in de jeugd en economische achterstand zijn risicofactoren voor agressief en gewelddadig gedrag.

Het tweede artikel dat ik las was “Gender Differences in Aggression” van Tonia Nichols, Caroline Greaves en Marlene Moretti. Ik dacht, dan heb ik meteen een goed beeld van de zaak. Inderdaad, de auteurs gaan in op de prevalentie en incidentie van geweld door vrouwen (vrouwen zijn niet zo vaak gewelddadig, maar de gewelddadigheid onder vrouwen groeit wel enorm, vooral bij pubers, vergeleken met mannen) en de aard van het geweld door vrouwen (vooral thuis, en relationeel t.a.v. partners en kinderen). Ook gaan zij in op genderspecifieke risicofactoren (slachtoffers worden daders, de geestelijke gezondheid speelt een rol en anti-sociale partners). De aanbeveling is om niet te kijken naar de overeenkomsten tussen mannen en vrouwen, maar juist te kijken naar de specifieke factoren, die een rol spelen bij agressie door vrouwen. Dit is een verfrissende afsluiting op een artikel dat erg wetenschappelijke is en een goed overzicht geeft, maar toch wat droog en cijferzwaar is.

In het algemeen hebben we hier een conventioneel wetenschappelijke bundel. Dat is dus degelijk en goed. Ik miste wel een index – zo kon ik niet zoeken naar de invloed van eerdere trauma’s op huidig gewelddadig gedrag, terwijl ik na het boek van Jessica Stern hier graag meer over had gelezen.

Uitgeverij       Wolf Legal Publishers, 2012
Pagina’s         201
ISBN             978 9058 509 543

Recensie door Jonna, juni 2013

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Powered by: Wordpress