Recensies

‘Rode Azalea’ door Anchee Min

Rode Azalea is een autobiografie van Anchee Min over haar jeugd in communistisch China. Ze is opgevoed met de leer van Mao en de opera’s van kameraad Jiang Ching. Zowel haar ouders als zijzelf geloofden in deze leer en in de Communistische Partij. Wat de Partij opdroeg diende te worden uitgevoerd, anders werd je als vijand van het land bestempeld.

De autobiografie bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de jeugd van Anchee Min vanaf haar geboorte in 1957, totdat zij op haar zeventiende naar de Boerderij van het Rode Vuur wordt gestuurd om te gaan werken. Elk gezin moet van de Partij namelijk een boer aanleveren en zij is het oudste kind van het gezin. Het tweede deel van het boek gaat over het leven van Anchee op deze boerderij. Het werk en de omstandigheden zijn enorm zwaar en de competitie onderling bepaalt de sfeer. Ze weet het echter vol te houden, doordat zij in Yan een goede vriendin en later een geliefde vindt. Anchee verlaat op haar twintigste de boerderij, omdat zij is uitgekozen om opgeleid te worden tot filmactrice bij Shanghai Film Studio. In het bijzonder gaat het om de hoofdrol in de film ‘Rode Azalea‘, een communistische film waarin Mao wordt geëerd. Deel drie van het boek gaat over haar ervaringen in dit filmwereldje, dat in die tijd een luxeleven genoemd kon worden. Ook hier wordt haar echter weer het leven zuur gemaakt door grote onderlinge competitie en jaloezie. Net als het tij voor Anchee is begonnen te keren overlijd Mao op 9 september 1976 en gaat de film niet door.

BeschouwingAnchee Min - Anchee
Deze autobiografie heeft mij echt aangegrepen! In eerste instantie vanwege het persoonlijke levensverhaal van Anchee Min. Haar jeugd is op geen enkele manier te vergelijken met dat van mijzelf. Zij is opgevoed in armoede en onder een streng communistisch regime, waarin voor je bepaald wordt hoe je toekomst eruit ziet en waar jouw plek is in de samenleving. Een dergelijke situatie is voor mij nauwelijks voor te stellen, omdat ik niet anders gewend ben dan welvaart en vrijheid; vrijheid in je doen en laten, je denken, je keuzes, je toekomst, in liefde… Deze autobiografie geeft een duidelijk beeld van hoe het er in die tijd in communistisch China aan toeging en hoe mensen zich ook onderling gaan gedragen in zo’n competitieve samenleving. Je kunt nu eenmaal niet hogerop komen of een beter leven krijgen als je niet over lijken gaat…! Hieronder een sprekend voorbeeld daarvan, tijdens de periode van Anchee bij Shanghai Film Studio:

 ‘Ze was vol zelfvertrouwen. Ze begon met haar tekst. Ik was geschokt, diep geschokt. (…) Ze voerde mijn materiaal uit. Maar ze deed het beter. Ze voegde er goede details aan toe. (…) Ik had geen tekst meer. Als ik zou opvoeren wat zij nu opvoerde zou  iedereen

‘Ik was mijn kans om te winnen kwijt nog voordat de strijd was begonnen. (…) Het  ging zo plotseling, en zo vernietigend’. (citaat pagina 224)

Kortom, ik kon me maar moeilijk losrukken uit het verhaal van Anchee en heb het bijna in één ruk uitgelezen. Naast dat het verhaal bijzonder meeslepend is, helpt de prettige manier van schrijven ook zeker mee. Het communisme en China vind ik beide erg intrigerend en als je ook maar half geïnteresseerd bent in één van beide onderwerpen zou ik je zeker aanraden je een keer goed te laten meevoeren in het verhaal van ‘Rode Azalea‘!

Uitgeverij         Contact, 1994
Pagina’s           294
vertaald            uit het Engels door Paul Syrier (Red Azalea)
ISBN                 978 9025 434 533 (2010)

Recensie door Charlotte, 15 juli 2012

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Powered by: Wordpress