Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Januari 2012

Beste leensters en andere belangstellenden,

In druilerig eindejaarsweer en met carbid knallen op de achtergrond kijk ik terug op een leuk jaar in de bibliotheek. Allerlei contacten naar buiten zijn gemaakt of verder ‘uitgediept’, nieuwe activiteiten zijn gestart waaronder de leesgroep, en er hebben zich nieuwe vrijwillig(st)ers aangemeld om in organisatie van de bibliotheek mee te draaien en/of te gaan recenseren. Een van hen, Jonna Lind, heeft ervoor gezorgd dat de website inmiddels online is, www.vrouwenbibliotheek.nl. We hebben deze domeinnaam voor een vriendenprijsje kunnen overnemen van Webguru/Domeinguru waarvoor we ze zeer erkentelijk zijn. We hebben een flinke hoeveelheid boeken aangeboden gekregen en uitgezocht welke voor de bibliotheek waardevol en welkom zijn, en in de collectie opgenomen. Daarnaast is, ondanks het beperkte budget, een flink aantal nieuwe boeken aangeschaft.  Kortom: het is een heel opbouwend jaar geweest.

We hopen de opbouw in het nieuwe jaar voort te kunnen zetten en nieuwe lezersbronnen te kunnen aanspreken. De website zal verder ontwikkeld worden (we hopen daar ook giften voor te krijgen) zodat de (activiteiten van de) bibliotheek makkelijker zichtbaar en toegankelijk  zal zijn. Na elke nieuwsbrief komen er ondersteunende en waarderende mailtjes binnen waaruit blijkt dat de het bestaan van de vrouwenbibliotheek en de activiteiten erg op prijs worden gesteld. Dat geeft moed en inspiratie voor het nieuwe jaar. Hartelijk dank aan iedereen die het afgelopen jaar heeft meegewerkt, meegedacht en/of de bibliotheek financieel of anderszins heeft ondersteund. Ik hoop dat 2012 een actief vrouwen-lees-jaar wordt!

Maak een kunstwerk van je leven“, een levensmotto waar ik wel voor wil gaan komend jaar. Ik vond deze uitspraak op de voorpagina van een bijlage van de krant, hoe prozaïsch, maar een welkom, waar en zinvol geluid . Een thema natuurlijk niet alleen voor vrouwen, maar in het huidige overheersend mannelijke wereld- en tijdsbeeld ook voor vrouwen van groot belang. Waar vind je dat je leven over moet gaan? Wat is voor jou van waarde en wat zijn jouw waarden? De materiële en politiek-economische wereld dreigt a.g.v. strijd, bevechten van belangen en destructie ten onder te gaan. Wat kunnen individuele vrouwen hier tegenover stellen? Wat is voor jou in jouw leven als vrouw van belang? Wat is je kracht? Hoe geef je levens-kunst-zinnig vorm aan je eigen leven?

Kunstzinnige vrouwen waar ik afgelopen op werd geattendeerd:
Tomoko Mukaiyama, een van origine Japanse musicus die in Amsterdam woont. Naast haar carriëre als vernieuwend concertpianiste is ze 12 jaar geleden begonnen met projecten als visueel kunstenaar. Afgelopen donderdag was een documentaire over haar te zien op nederland 2, Water Children. De titel verwijst naar naar een Japans ritueel om ongeboren kinderen te herdenken. In deze traditie wilde Tomoko Mukaiyama met een kunstwerk stil blijven staan bij het gegeven dat de tijd om kinderen te krijgen voor haar voorbij was (ze heeft 1 dochter). In een hangar in een Japans dorp heeft ze een labyrint van 12.000 witte jurkjes opgehangen, met in het midden een ‘red room’, een aantal in menstruatiebloed gedrenkt jurkjes. Een gedurfd project over een onderwerp waar alle vrouwen mee te maken krijgen. Vruchtbaarheid, onvruchtbaarheid, kinderen, kinderloosheid, creëren, hoe gaan we er kunst-zinnig mee om?
Deirdre McCloskey, bijzonder hoogleraar Economie, Geschiedenis, Engels en Communicatie aan de Universiteit van Illinois, vanwege haar flamboyante stijl ook wel de ‘Lady Gaga van de sociale wetenschappen’ genoemd. Het toont haar brede achtergrond en interesse, die ook in haar publicaties naar voren komt. Ze schreef niet alleen over economische theorie en geschiedenis, maar ook over filosofie, retoriek, feminisme, ethiek en recht. In het programma ‘wintergasten’ wordt ze op 9 januari geïnterviewd door Raoul Heertje. Ze huldigt de opvatting dat ideeën belangrijker zijn voor de welvaart dan geld en materiële zaken. Ze pleit voor een moreel kapitalisme, heeft een heel eigen kijk op dingen en haalt graag gangbare opvattingen overhoop. Tot haar 53e jaar ging ze als Donald door het leven waarover ze in 1999 heeft geschreven ‘Crossing: a memoir’.
Rosa Mayreder, een Oostenrijkse vrijdenkster, schrijfster, schilder, musicus en feministe die leefde van 1858 tot 1938 in Wenen. Ze had 12 broers en zussen, mocht met haar broers mee studeren en kreeg privéles in Frans, schilderkunst en piano. Als jong meisje hield ze zich al bezig met Wagner, Schopenhauer en Nietzsche. Ze bewoog zich in de Weense cultuur-filosofische kringen en had contact met Marie Lang, Lou Andreas-Salomé, Hugo Wolf en Rudolf Steiner. Met deze laatste heeft ze een intensieve correspondentie gevoerd, o.a. n.a.v. haar denkbeelden over de ontwikkeling van vrouwen en hun rechten. Haar meest bekende ‘vrouwenwerken’ zijn ‘Zur Kritik der Weiblichkeit‘(1905) en  ‘Geschlecht und Kultur‘(1923), helaas nooit in het Nederlands vertaald. Al in het begin van de eeuw heeft ze zich bezig gehouden met veel wat Simone de Beauvoir later zal beschrijven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte ze betrokken bij de vredesbeweging en later werd ze voorzitter van de ‘Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit’. Door haar werk is ze ook bij meerdere vrouwenrechten-organisaties. Schrijven (ook van theaterstukken) , schilderen (exposities) en denken had echter haar voorkeur. Haar beeltenis stond op het Oostenrijkse 500 schilling biljet. In de bibliotheek is haar werk sinds kort te vinden.

Op donderdag 26 januari strijkt het 6e Huis van de Poëzie neer in het Centraal museum. Te midden van de tentoongestelde kunstwerken wacht het publiek verrassende ontmoetingen tussen de dichtkunst en de beeldende kunst. Alle zintuigen worden erbij betrokken en er zullen (naast P.C.Hooftprijs-winnaar Tonnus Oosterhoff) ook diverse dichtende vrouwen hun werk voordragen, o.a. Eva Gerlach, Judith Herzberg, Ellen Deckwitz, Anne Vegter. Joke van Leeuwen start de Gedichtendag met een voordracht uit de door haar geschreven Gedichtendagbundel. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij boekhandel Savannah Bay, het Centraal Museum of online op www.huisvandepoezie.nl.

Een minder vrolijk bericht: vrouwendocumentatiecentrum ‘de feeks‘ in Nijmegen is per 1 januari gesloten. Net als in Utrecht 3 jaar geleden wil de gemeente het pand en de werkkrachten niet meer betalen. Een verdere afbraak van het vrouwelijk cultureel erfgoed. De medewerkers en het bestuur hebben geprobeerd niets van de collectie verloren te laten gaan. Een deel van de recente literatuur is onder gebracht bij de openbare bibliotheek, waarvoor een aparte plaats zal worden ingericht.

Gezien de beperkte openingstijden ligt de leenperiode voor boeken niet vast.  Als je een boek langer dan een maand wilt lenen, wil je dan n.a.v. deze aankondiging een mailtje sturen om dit te laten weten. De brievenbus als retour-medium werkt prima.

De leenbijdrage voor 2012 is vastgesteld op € 25,-. Je kunt hiervoor onbeperkt boeken lenen en/of vriendin/vriend van de bibliotheek zijn. Iedereen die boeken leent en/of wil gaan lenen wordt vriendelijk verzocht dit bedrag over te maken op ing banknr 9266995 ten name van Stichting Es Scent ovv naam en ‘leenbijdrage 2011-2012’. Eenmalig een boek lenen kan ook. De bijdrage hiervoor is € 1,- per boek.

Naast de aangekondigde openingstijden blijft het altijd mogelijk om op afspraak een bezoek te brengen aan de bibliotheek. U bent van harte welkom.

Marjolein Datema                    Utrecht, 31 december 2011

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Powered by: Wordpress